DISSENYADOR MULTIDISCIPLINARI I ARTISTA VOCACIONAL
T. 630 43 15 13 · art@tonigarau.com

INDÚSTRIA TÈXTIL A SÓLLER

A principis del segle XIX el sector tèxtil de Sóller, que tenia una llarga tradició des de l’Edat Mitjana, va apostar per elaborar teles de cotó en detriment de les tradicionals de llana, lli i cànem – aquesta estratègia suposava fabricar productes de menys qualitat però que es podien vendre més barats, adaptant-se a la demanda del mercat –. Les causes d’aquest canvi foren diverses: l’habilitació del Port de Sóller pel comerç, l’abolició dels gremis, les innovacions i modernitzacions dels telers i l’entrada de la dona com a treballadora en aquest sector. Tot això va afavorir la creació de petits tallers artesanals que evolucionaren cap a fàbriques mecanitzades a finals d’aquell segle –gràcies també a la introducció del vapor per moure la maquinària-.

Així s’anaren construint fàbriques on es donava tot el procés productiu de l’elaboració dels teixits –des de l’arribada del fil de cotó fins al teixit acabat–. A Sóller hi va arribar a haver fins a 18 fàbriques de teixits i 2 de filatures, 9 de les quals funcionaren simultàniament en el mateix període. Tot aquest moviment industrial va donar feina a més d’un milenar de persones directament i els productes sollerics s’exportaren per tota la península Ibérica i fins i tot al continent americà.

La crisi del petroli dels anys setanta, les males comunicacions terrestres i la manca de competitivitat dels productes provocaren que la indústria sollerica anàs desapareixent, tancant la darrera fàbrica l’any 1989.